بیمه خدمات درمانی در کانادا

گرفتن بیمه خدمات درمانی در استان انتاریو برای اولین بار میبایست 3 ماه بعد از اولین اقامت شما صورت گیرد. دلیل این تاخیر جلوگیری از سوء استفاده هایی که در گذشته از سیستم رایگان خدمات درمانی شده است صورت میگیرد. این 3 ماه تا حدودی اثبات میکند که شما در این استان ساکن شده اید و اقامت داریدهمانطور که ذکر شد خدمات درمانی کاملا رایگان بوده و شما فقط میبایست ساکن باشید. البته این بیمه شامل خرید دارو، خدمات دندانپزشکی (اعم از زیبایی یا درمانی)، خدمات چشم پزشکی برای عینک و لنز نمیشود. بنابراین برای این موارد بهتر است قبل از آمدن به کانادا خود را درمان کنیددر صورتی که ملزم به داشتن بیمه درمانی در 3 ماهه اول اولین ورود خود هستید میتوانید بیمه های خصوصی خریداری فرمائیدبعد از استخدام و پیدا کردن کار، بعضی شرکتها برای کارمندان خود بیمه های خصوصی دندان، دارو و حتی چشم پزشکی دارند (که البته مقدار این بیمه ناچیز بوده و بصورت اقساط از حقوق شما کسر میگردد

Adsense

حساب کاربری

با حساب کاربری وارد شود

آماده اقدام هستید؟

کافیست با یکی از کارشناسان و مشاوران ما تماس بگیرید

کلیک کنید

ارتباط با ما

10265 Yonge St, Unit 100

RichmondHill, Ontario

L4C 4Y7, Canada

 001.905.370.0160

تهران - سید خندان - خ خیرمندی -پلاک 33 واحد 5 

 2287.8271

تلفن مستقیم به کانادا  
 8280.2168  از تهران
021.8280.2168   از موبایل
   
   
arshaweb.com